EPITELIOS DE REVESTIMIENTO

EPITELIOS SIMPLES

                  EPITELIO PLANO SIMPLE

                  EPITELIO CÚBICO SIMPLE

                  EPITELIO CILÍNDRICO SIMPLE

                  EPITELIO SEUDOESTRATIFICADO

EPITELIOS ESTRATIFICADOS

                  EPITELIO PLANO ESTRATIFICADO NO QUERATINIZADO

                  EPITELIO PLANO ESTRATIFICADO QUERATINIZADO

                  EPITELIO POLIMORFO TRANSICIONAL O UROTELIO